plen

Kancelaria Notarialna
Notariusz Anna Banyś

NOTARIUSZ

Anna

Banyś

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 99
wjazd z trasy E94-przy skrzyżowaniu na dworzec PKP
32-300

Olkusz

tel.:
32/ 754-58-38, 606-145-648
fax.:
32/ 754-58-38
www:
AnnaBanys.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9.00 - 17.00
 • wtorek: 8.00 - 16.00
 • środa: 9.00 - 17.00
 • czwartek: 9.00 - 17.00
 • piątek: 9.00 - 16.00
 • sobota: 9.00 - 12.00
 • Inne terminy możliwe
  po wcześniejszym ustaleniu
Kancelaria znajduje się na parterze i posiada własny parking.
DOKUMENTY – akceptujemy dokumenty i dane dostarczane przed czynnością osobiście, mailem (skany) oraz faxem.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym (np. KR1O/00000000/0),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobrania w ogóle, a w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 01.01.2007r. – łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego albo paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer NIP oraz REGON, numer wpisu do KRS,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego strony sprzedającej,
 • do podpisania aktu sprzedaży – ewentualna umowa kredytowa z banku,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy (pobiera się w Urzędzie Miasta lub Gminy),
 • wypis z rejestru gruntów zwykły przy sprzedaży/darowiźnie – gdy przy okazji umowy nie są zmieniane dane ujawnione w księdze wieczystej (pobiera się z Wydziału Geodezji),
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do wpisu do księgi wieczystej - gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej (pobiera się z Wydziału Geodezji),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – jeżeli strony umowy sobie tego życzą.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym (np. KR1O/00000000/0),
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobrania w ogóle, a w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 01.01.2007r. – łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer NIP oraz REGON, numer wpisu do KRS,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego strony sprzedającej,
 • do podpisania aktu sprzedaży – ewentualna umowa kredytowa z banku,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – jeżeli strony umowy sobie tego życzą.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobrania w ogóle, a w przypadku darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po dniu 01.01.2007r. – łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym (np. KR1O/00000000/0) – jeżeli księga została założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer NIP oraz REGON, numer wpisu do KRS,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego strony sprzedającej,
 • do podpisania aktu sprzedaży – ewentualna umowa kredytowa z banku,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • dane osoby powoływanej do spadku jako spadkobierca luba zapisobierca (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia) lub ewentualnie dane osoby wydziedziczanej – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te ewentualnie spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • w przypadku zapisu windykacyjnego – prosimy donieść dokumentu dotyczące przedmiotu przekazywanego tym zapisem, np. w przypodku nieruchomości podać numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym (np. KR1O/00000000/0).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • dodatkowo, w przypadku firm – numer NIP oraz REGON, numer wpisu do KRS,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • opis nieruchomości, najlepiej - numer księgi wieczystej w systemie elektronicznym (np. KR1O/00000000/0).

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • dane osobowe uczestników sprawy spadkowej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych,
 • akt zgonu spadkodawcy (odpis skrócony),
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • nr PESEL zmarłego,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (odpisy skrócone).

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania) – przy wcześniejszej wizycie w Kancelarii dane te spisujemy sami z dowodów osobistych.

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych oraz dowodu opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.